Toerusting

In het activiteitenboekje vindt u het toerustingsprogramma van de Achthoek voor het Kerkelijk seizoen 2018-2019.
Een ‘Goed Gesprek’, daar willen we deel aan hebben. In de startweek komt dit thema van de landelijke kerk aan de orde. Heel het seizoen 2018-2019 hopen we elkaar te ontmoeten voor gesprek, studie en voor gezelligheid. Opbouwende activiteiten voor ons geloof.
U bent van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen! Gasten zijn welkom, nodigt u ze zelf uit in uw straat of in uw kring?
Opgave voor deelname vindt dit jaar niet meer plaats via een apart ontvangen aanmeldingsformulier. Het is de bedoeling dat u zich opgeeft bij de contactpersoon die bij een activiteit vermeld staat. Dat kan telefonisch of per e-mail.
In de Zondagsbrief en de Achterban zullen de verschillende activiteiten onder de aandacht gebracht worden als het zover is. Er liggen extra activiteitenboekjes in de hal van de Doorslag. U kunt het boekje eveneens inzien door op de afbeelding hiernaast te klikken. 
Wij zien uit naar een inspirerend seizoen van toerusting en ontmoeting!

Aanvullende informatie:
Activiteit nr. 11 'Lezing 'Barmhartigheid in Tora en Joodse traditie'
Datum: is woensdag (niet donderdag) 14 november
Activiteit nr. 24 'Film- en Zangmiddag voor kinderen'
Datum zangmiddagen: donderdag 7 februari en donderdag 21 februari van 16.00-17.30 uur
Datum filmmiddag: woensdag 13 maart om 14.00 uur.
Vriendjes en vriendinnetjes die niet naar de Achthoek gaan zijn uiteraard ook van harte welkom!

Trudy Helder, coördinator Toerusting
E-mail:
Telefoon: 033-246 52 75