Toerusting

In het activiteitenboekje vindt u het toerustingsprogramma van de Achthoek voor het Kerkelijk seizoen 2018-2019. Ook het seizoen 2018-2019 hopen we elkaar weer te ontmoeten voor gesprek, studie en voor gezelligheid. Opbouwende activiteiten voor ons geloof. U bent van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen! Gasten zijn welkom, nodigt u ze zelf uit in uw straat of in uw kring?
Opgave voor deelname vindt dit jaar niet meer plaats via een apart ontvangen aanmeldingsformulier. Het is de bedoeling dat u zich opgeeft bij de contactpersoon die bij een activiteit vermeld staat. Dat kan telefonisch of per e-mail.
In de Zondagsbrief en de Achterban zullen de verschillende activiteiten onder de aandacht gebracht worden als het zover is. Er liggen extra activiteitenboekjes in de hal van de Doorslag. U kunt het boekje eveneens inzien door op de afbeelding hiernaast te klikken. 
Wij rekenen weer op een inspirerend seizoen van toerusting en ontmoeting!


Aanvullende informatie bij activiteit nr. 22: CONCERT ‘PSALMEN VOOR NU’


WELKOM BIJ CONCERT 'PSALMEN VOOR NU'
Semi-akoestisch combo
Datum: zaterdag 30 maart
Tijd: 20.00-22.15 uur
Locatie: PKN De Achthoek - Molenweg 1 - Scherpenzeel
Toegang: gratis (collecte)

Psalmen voor Nu
In 2002 begon een ambitieus team van dichters, componisten, theologen en muzikanten aan een ambitieus project: het opnieuw berijmen en op muziek zetten van alles psalmen. En in 2014 was het zover: alle psalmen, in nieuwe taal, op nieuwe muziek, op 10 Cd’s en in een prachtige teksteditie. Inmiddels leerden steeds meer mensen de nieuwe psalmen kennen, onder andere via liedbundels als Het Nieuwe Liedboek, Opwekking, Hemelhoog en Op Toonhoogte.

Nu, vier jaar na de voltooiing van het schrijfproces, vinden de psalmen nog altijd hun weg de kerken in. De muzikanten van Psalmen voor Nu trekken langs kerken in het hele land, omdat de boodschap van de psalmen nog altijd actueel is. God wil zich in de psalmen laten kennen door zijn mensen, en iedereen mag het horen. Psalmen voor Nu neemt u mee op reis langs de grote hoogten en diepe dalen die ieder mensenleven kent, in lied, tekst en uitleg. Reis mee, luister, zing mee, geniet, en beleef de zeggingskracht van de psalmen opnieuw.
Psalmen voor Nu komt naar Scherpenzeel met een semi-akoestisch combo van drie muzikanten. Het programma duurt ongeveer twee uur en een kwartier, incl. pauze. Van harte aanbevolen. De commissie Toerusting PKN De Achthoek.


Trudy Helder, coördinator Toerusting
E-mail:
Telefoon: 033-246 52 75