Toerusting

In het activiteitenboekje vindt u het toerustingsprogramma van de Achthoek voor het Kerkelijk seizoen 2019-2020. Ook dit seizoen hopen we elkaar weer te ontmoeten voor gesprek, studie en gezelligheid en opbouwende activiteiten voor ons geloof. U bent van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen! Gasten zijn welkom, nodigt u ze zelf uit in uw straat of in uw kring?
Het is de bedoeling dat u zich opgeeft bij de contactpersoon die bij een activiteit vermeld staat. Dat kan telefonisch of per e-mail.
In de Zondagsbrief en de Achterban zullen de verschillende activiteiten onder de aandacht gebracht worden als het zover is. Er liggen extra activiteitenboekjes in de hal van de Doorslag. U kunt het boekje eveneens inzien door op de afbeelding hiernaast te klikken.
Wij rekenen weer op een inspirerend seizoen van toerusting en ontmoeting!

Trudy Helder, coördinator Toerusting
E-mail:
Telefoon: 033-246 52 75