ZWO

De ZWO Commissie

De commissie ZWO probeert - in opdracht van de kerkenraad - daadwerkelijk inhoud te geven aan onze betrokkenheid bij de dienst van onze Heer in en voor de wereld. De commissie doet dit o.a. door:

  • De gemeente te inspireren om een gemeente in actie te zijn;
  • De gemeente te informeren d.m.v. woorden en beelden;
  • Het inzamelen van gelden voor de nood in onze wereld.

De belangrijkste uitgangspunten bij dit werk zijn: Gelijkwaardigheid en Wederkerigheid!

Contactpersonen:
Litha Kaljee, Roeterskamp 34. Tel.: 06-30333840
Janneke Robbertsen, Oosteinde 106. Tel.: 033-2778396

Bankrekeningnummer: NL65 RBRB 0827 7021 91