ANBI

ANBI informatie
Op deze pagina staat alle informatie die nodig is om de ANBI-status van onze gemeente en diaconie te waarborgen.

Naam
Protestantse Gemeente 'De Achthoek' te Scherpenzeel
Diaconie van de Protestantse Gemeente 'De Achthoek' te Scherpenzeel

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Protestante Gemeente 'De Achthoek': 800 867 002.
Dit RSIN kan worden gebruikt voor Schenkingen aan onze gemeente.
Diaconie van de Protestantse Gemeente 'De Achthoek': 824 124 716.

KvK (Kamer van Koophandel)
Protestantse gemeente De Achthoek te Scherpenzeel (gld) KVK 76350908
Diaconie Protestantse gemeente De Achthoek te Scherpenzeel (gld) KVK 76351157

Contactgegevens
Onze contactgegevens vindt u op de pagina Contact.

Beleidsplan, doelstelling en missie
Informatie over onze doelstelling en missie is te vinden op de pagina Profiel. Ook kunt u op deze pagina het beleidsplan inzien.

Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling van de kerkenraad vindt u hier.
De samenstelling en taken van het College van Kerkrentmeesters kunt u hier vinden.
Informatie over de kerkorde kunt u vinden op de website van de landelijke kerk.

Beloningsbeleid
Voor het beloningsbeleid van onze gemeente verwijzen we naar de richtlijnen van de landelijke kerk.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording van de Protestantse Gemeente 'De Achthoek' vindt u hier.
De financiële verantwoording van de Diaconie van de Protestantse Gemeente 'De Achthoek' vindt u hier.

Bijzondere activiteiten
Een overzicht van onze bijzondere activiteiten staat op de pagina kerkrentmeesters