Taakverdeling

Jacob van Vliet
Voorzitter
Tel. 033-2772905

 • Voorzitter / Contacten naar buiten / Breed overleg gemeente
 • Lid van het moderamen
 • Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening
 • Beraadsgroep thuiszorg + info mantelzorg
 • Contactgroep 65+
 • Contactpersoon Philadelphia diensten en kosters
 • Verjaardagen bijzondere jeugd
 • Contactpersoon felicitatiedienst
 • Contactpersoon kerstpakketten en vakantiegeld

Renate Lagerweij
Tel. 0318 - 574726

 • Secretariaat
 • Notulen incl actielijst en besluitenlijst
 • Werkboek bijwerken
 • Aktueel houden jaaragenda, taakverdeling
 • Hulp- en vervoersdienst 2e Contactpersoon
 • Contactpersoon wijk 4 en 5

Roel-Peter Bakker
Penningmeester
Tel. 033 - 2771793

 • Penningmeester
 • Contactpersoon naar administrateur
 • 2e Voorzitter
 • Paasactie 2e Contactpersoon
 • Lid werkgroep vluchtelingenwerk
 • Contactpersoon wijk 3
 • Afhandelen collectes bij de bank
 • Vermelden collecte-opbrengsten in de Achterban

Johan Dorrestijn
Tel. 0318-573815

 • Website diaconie bijhouden
 • Diaconale wegwijzer up-to-date houden
 • Collecterooster (bestemmingen) en collecteerrooster
 • Avondmaalsdiensten "Huis in de Wei"
 • Contactpersoon wijk 2 en wijk 6
 • Paaskaars
 • Kerst- en Paasgroet
 • Aanspreekpunt "Samen aan Tafel"
 • Reserve notulist

Litha Kaljee
Tel. 06-30333840

 • ZWO-diaken
 • Paasactie 1e Contactpersoon
 • Hulp en vervoersdienst: 1e Contactpersoon
 • Reserve moderamen
 • Contactpersoon wijk 1
 • Dankdagattenties

Magda van Velden
Administrateur
Tel. 033-2771033

 • Financiele administratie
 • Collectebestemmingen
 • kopij collectebestemmingen naar Zondagsbrief/Achterban

Bert Lagerweij
Contactpersoon
Tel. 033-2770580
E-mail:

 • Kerkradio

Matthijs Wiggeman
Contactpersoon
Tel. 033-2774511

 • Cassetterecorder