Zondag 11 augustus 2019
10.00 uur: ds. J.P. Helder
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig

Zondag 18 augustua 2019
10.00 uur: ds. G.A. Wolfert
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig

Zondag 25 augustus 2019
10.00 uur: Ds. J.G. Zomer uit Staphorst)
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig

Zondag 1 september 2019
10.00 uur: Doopdienst - ds. G.A. Wolfert
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig
18.30 uur: Praisedienst - ds. G.A. Wolfert
m.m.v. de band "Message"

Zondag 8 september 2019
10.00 uur: Viering Heilig Avondmaal - ds. G.A. Wolfert
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig

Zondag 15 september 2019: STARTZONDAG
09.50 uur: 10voorTien
10.00 uur: ds. J.P. Helder en ds. G.A. Wolfert
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8
Kinderoppasdienst: Aanwezig