Heilige doop

Door de kerkenraad zijn door het jaar heen zeven zondagen aangewezen waarop gelegenheid gegeven wordt tot bediening van de Heilige doop. Deze worden, zoveel mogelijk bij toerbeurt, geleid door een van beide predikanten. Per doopdienst worden er maximaal drie dopelingen gedoopt. In de weken voorafgaand aan een doopdienst vindt er een uitgebreide doopcatechese plaats. Op deze twee à drie avonden (afhankelijk van de grootte van de groep) wordt o.l.v. de dienstdoende predikant gesproken over de betekenis van de doop en over de onderdelen van de doopviering. Op de laatste avond is de ouderling van dienst daarbij aanwezig.
In 2019 zijn de data: 3 februari, 7 april, 5 mei, 1 september, 13 oktober en 29 december.

De ouders ontvangen bij het geboortebezoek van hun predikant achtergrondinformatie en een begeleidende brief over de doopcatechese. Bij geboorte graag een berichtje sturen aan de predikant en het kerkelijk bureau.

De doop-terugkom-avond voor doopouders die hun kind in 2018 hebben laten dopen, zal ook in 2019 weer worden gehouden in De Doorslag. De betreffende ouders ontvangen persoonlijk een uitnodiging.