Praisediensten

Een praisedienst is een dienst voor jong en oud, waarin gekozen wordt voor eigentijdse liederen onder muzikale begeleiding van diverse instrumenten, een band of koor. Voor iedere dienst wordt gezocht naar een thema. Deze thema’s worden gezocht en uitgewerkt door de commissie in samenwerking met betreffende predikant / spreker, waardoor elke dienst zijn eigen ‘karakter’ heeft. De praisediensten vinden plaats iedere eerste zondag van de maand om 18.30 uur (m.u.v. de zomermaanden) en bedoeld voor iedereen!
Contactpersonen: Daphne Stoffelsen en Annelies Dorrestijn. 
E-mail:

Praisediensten in 2019
Praisediensten worden gehouden op zondagavond om 18.30 uur.
In 2019 op 3 februari; 3 maart; 7 april; 1 september; 6 oktober; 3 november en 1 december.