Kerkgebouw

'De Achthoek' is gebouwd in 1958/1959 en werd op 24 maart 1959 officieel in gebruik genomen. Het gebouw heeft een achthoekige vorm (octogoon), een vorm die we kennen uit de Byzantijnse bouwkunst (500-600) in de vorm van de zgn. baptisteria = kleine doopkerkjes. 'De Achthoek' ontleende haar vorm aan de voet van de voormalige standaardkorenmolen die tot 29 april 1945 op de plek stond waar nu de kerk is gebouwd. Het enige dat nog herinnert aan deze molen is een bloembak, gemetseld van oude stenen (zgn. kloostermoppen) van de molenvoet.

Op de hoek bij de kerk staat een monumentje, opgetrokken uit resten van een molensteen, dat herinnert aan de verwoesting van de molen door oorlogsgeweld. Het getal acht heeft een grote symbolische waarde. In de Joodse traditie staat het voor gezalfde, hemelse verlossing.In de Christelijke traditie verwijst het getal acht naar de nieuwe schepping door het doopsel en naar de opstanding van Christus. Hij verrees op de achtste dag, de dag na de sabbat. Deze dag is onze zondag geworden, de eerste dag van een nieuwe week.

De achthoekige vorm vinden we terug in het kerkmeubilair: in de poten van de liturgische tafel, het doopvont, de bloementafel, de knielbank en de kandelaar met de paaskaars. De kansel heeft ook een achthoekige vorm en telt in het voorfront twaalf panelen. Deze zijn exact zo opgesteld als de twaalf stenen in het borstschild van de hogepriester, voorstellende de twaalf stammen van Israƫl.