Historie

Onze Protestantse Gemeente ‘De Achthoek’ is 1 april 2007 ontstaan door een fusie van de Gereformeerde Kerk te Scherpenzeel en de Hervormde Gemeente ‘de Hoeksteen’.

De Gereformeerde Kerk in Scherpenzeel kent haar oorsprong in 1877. Op 7 januari van dat jaar verklaart de Synodale Commissie der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland dat te Scherpenzeel een Christelijke Gereformeerde Gemeente wordt erkend op basis van een wet uit 1853, een wet ‘tot regeling van het toezicht op de onderscheidene kerkgenootschappen’. Deze wet is in 1988 ingetrokken. Na de doleantie in 1886 werd de officiële naam Gereformeerde Kerk te Scherpenzeel. Op 1 augustus 1888 wordt het eerste kerkgebouw aan de Holevoet officieel ingewijd. Hier werd gekerkt tot maart 1959, toen het huidige kerkgebouw aan de Molenweg in gebruik werd genomen.

De Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’ dateert uit 1974 en is ontstaan naast de Hervormde Gemeente Scherpenzeel, die een Gereformeerde Bondssignatuur heeft. Een deel van de kerkleden voelde zich daar niet meer thuis en heeft in 1971 de ‘Hervormde Vereniging voor Evangelisatie’ opgericht. Hieruit is op 10 oktober 1974 ‘De Hoeksteen’ voortgevloeid, toen nog Hervormde Buitengewone Wijkgemeente i.w. De diensten werden gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk te Scherpenzeel en al van meet af aan wordt er op verschillende terreinen samengewerkt. In het kader van Samen op Weg is de samenwerking steeds hechter geworden en dit leidde op 1 april 1991 tot de federatie van beide kerken en zestien jaar daarna, op 1 april 2007, tot de fusie.