Kerkenraad

De kerkenraad vergadert in 2018/2019 op:
18 september, 13 november, 22 januari, 19 maart en 14 mei.

Het moderamen vergadert iedere maand, in 2018/2019 op:
4 september, 2 oktober, 30 oktober, 27 november, 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 30 april, 28 mei en 25 juni

De pastorale raad vergadert in 2018/2019 op:
16 oktober, 11 december, 19 februari, 9 april en 11 juni.

De Diaconie vergadert in 2018/2019 op: 
20 september, 15 november, 17 januari, 21 maart en 16 mei.

Leden van de kerkenraad 

Predikanten

Ds. Jacques Helder
Tel.: (033) 2465275
Emailadres:

Ds. Gerard Wolfert
Tel: (06) 827 996 89
Emailadres:

 

Voorzitter
H. Bennink*, De Groep 2, 3931 PN Woudenberg, Tel.: 06 51 54 97 33


Scribaat
Scriba: M. Gaasbeek - de Man*, Heuvelskamp 59, 3925 LH Scherpenzeel, Tel.: 033-2778504
Notulist: K. Rijksen - Jager, De Bongerd 16, Tel.: 033 2778189


Ouderlingen
E. den Braber - de Rijke, Tel.: 033 277 2186

G.R. Gerritsen, Tel.: 033 277 0899
I.E.B. Henzel - van Harten, Tel.: 033 277 36 46
G. Rijksen - Aarts, Tel.: 06 230 845 22*
A.C. Schimmel - Taal, Tel.: 0318 573 172
A.M. van Vliet, Tel.: 06 262 286 09

 

Jeugdouderlingen
V. Hoefakker - van Heck, Tel.: 0318 725188
D. Bijl - Gerritsen, Tel.: 06 832 338 22


Diakenen
R.P. Bakker, Tel.: 033 2771793
J. Dorrestijn, Tel.: 0318 57 38 15
L. Kaljee, Tel.: 06 30333840
R. Lagerweij, Tel.: 0318 574726
A. Maat, Tel.: 033 277 10 33
D.T. Stoffelsen, Tel.: 033 277 46 10
J. van Vliet (voorziter)*, Tel.: 033 277 29 05

 

Ouderlingen-Rentmeester
H.J. Hazeleger*, Tel.: 033 277 25 24
R.J. van Heck - van de Voren, Tel.: 033 277 81 33
J. van Kampen, Tel.: 033 277 89 35

 

* Leden van het moderamen