PKN

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ontstond op 1 mei 2004. Ze is het resultaat van de vereniging van drie kerken:

  1. de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden,
  2. de Gereformeerde Kerken in Nederland en
  3. de Nederlands Hervormde Kerk.

De PKN staat voor de zaak van Christus en legt daarvan openlijk getuigenis af.

Met deze fusie is een eind gekomen aan bijna vijf eeuwen gescheiden optrekken van calvinisten en lutheranen. De lutheranen zijn voortgekomen uit het erfgoed van de kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546), terwijl de hervormde/gereformeerde traditie voortkomt uit de verkondiging van Johannes Calvijn (1509-1564).

In 1892 ontstonden de Gereformeerde Kerken in Nederland uit groeperingen die zich eerder die eeuw van de Hervormde Kerk hadden afgescheiden.

De PKN telt ongeveer 2,5 miljoen leden, die allen behoren tot een van de ruim 2700 plaatselijke protestantse gemeenten, zoals ook onze kerkgemeenschap.

Binnen de PKN is een grote verscheidenheid aan opvattingen aanwezig, van vrijzinnig tot orthodox.