De Protestantse Gemeente ‘De Achthoek’ behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) - classis Ede. Ze staat wat haar identiteit betreft in het midden daarvan (midden orthodox).

‘De Achthoek’ is ontstaan uit de Gereformeerde Kerk te Scherpenzeel en de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’. Op 1 april 1991 zijn beide gemeenten gefedereerd en op 1 april 2007 gefuseerd tot de Protestantse Gemeente 'De Achthoek' te Scherpenzeel.

De gemeente telt 1486 leden, circa 575 belijdende en circa 825 doopleden, ruim 660 pastorale eenheden en circa 90 blijkgevers van verbondenheid (stand december 2016). Aan de gemeente zijn twee predikanten verbonden: ds. Jaques Helder (m.i.v. 26-2-2017) en ds. Gerard Wolfert (m.i.v. 2-7-2017). 

We zijn een gemeente waarbinnen verschillende stromingen te onderscheiden zijn en waar wij met respect voor elkaar ons geloof willen beleven. Onze gemeente laat zich leiden door een missie die de basis vormt van een beleidsplan. Kern van die missie, is dat wij willen toegroeien naar een missionaire, levende, open, gastvrije en liefdevolle gemeenschap, waar men elkaar ondersteunt in het: 

       - vinden,
       - volgen en
       - vertegenwoordigen van Jezus Christus, onze Heer
en waar we ons geloof willen
       - verdiepen en
       - vieren.