Catechese

Ook dit seizoen, vanaf half september tot aan Pasen, wordt er weer catechese gegeven. Alle jongeren tussen 12 en 18 krijgen een persoonlijke uitnodiging waarin tijd, plaats, data en leiding van de catechese wordt aangegeven. 
Contactpersoon: Veronique Hoefakker 
Email:

Belijdeniscatechese
• Je hebt er wel eens over gedacht om belijdenis te doen van je geloof, maar om diverse redenen is het er niet van gekomen. 
• Je weet eigenlijk niet of je wel belijdenis wilt doen, maar je zou best eens iets meer van het geloof willen weten. 
Herken je je in één van bovengenoemde uitspraken, dan is het de moeite waard om je aan te melden voor belijdeniscatechese. Gedurende het seizoen kan in alle vrijheid bezien worden welke keus gemaakt wordt. In ieder geval biedt deelname aan deze catechese, waarin we zullen ingaan op een aantal kernthema’s uit Bijbel en geloof, altijd een verrijking voor het eigen geloofsleven.
Contactpersoon en leiding: predikanten ds. J.P. Helder en ds. G.A. Wolfert.
De data waarop we bij elkaar komen, bepalen we met elkaar.