Jeugdraad

In de jeugdraad zijn alle vormen van jeugdwerk vertegenwoordigd: crèche, clubwerk, 10-voortiendiensten, jongerendiensten, catechese en kindernevendiensten.

Jeugdouderlingen: 

Vacature, contactpersoon: Ds Helder.

 

E-mail: